Details

A4 Projectmanagement - Activeren


A4 Projectmanagement - Activeren


Best Practice

von: Rene Hombergen

17,85 €

Verlag: Van Haren Publishing
Format: PDF
Veröffentl.: 14.10.2008
ISBN/EAN: 9789087538538
Sprache: Niederländisch
Anzahl Seiten: 200

DRM-geschütztes eBook, Sie benötigen z.B. Adobe Digital Editions und eine Adobe ID zum Lesen.

Beschreibungen

A4 Projectmanagement is een van de 10 projectmanagementmethodes die worden vergeleken in de uitgave Wegwijzer voor methoden bij Projectmanagement.

A4 Projectmanagement is bestemd voor iedereen die op zoek is naar een bewezen, methodische aanpak voor projectmanagement. A4 onderscheidt zich van andere projectmanagementmethodes door de grote eenvoud en daardoor de goede toegankelijkheid.

Er zijn vijf boeken over de A4 projectmanagementmethode: een handzame Management Guide die de gehele methode beschrijft en de methode in vier delen. In de vier methodeboeken worden de afzonderlijke stappen in de A4 projectmanagementmethode nader uitgewerkt en concreet gemaakt:

A4-Aanleveren – Aanleveren van het projectresultaat

A4-Activeren – Activeren van de projectwerkzaamheden

A4-Afwegen – Afwegen van de voortgang van het project

A4-Afronden – Afronden van het project

Ieder van deze vier methodedelen geeft een verdieping van de methode A4, per kwadrant. De technieken van elk kwadrant worden gedetailleerd beschreven en aan het slot van ieder methodedeel is een sjabloon (template) opgenomen die een snelle opstap biedt naar directe toepassing in de praktijk.

In de vier methodedelen worden de best practices van de toepassing van A4 projectmanagement beschreven; de Management Guide geeft de theoretische grondslagen van de methode. Ook is er het deel A4-Afstemmen waarin de verbindingen van het projectresultaat met de omgeving centraal staat.

Over dit deel: A4 Projectmanagement – Activeren

In dit deel wordt de tweede fase van de methode beschreven. Activeren betreft het indelen van werkzaamheden binnen het project. Concreet gaat het om activeren van mensen (en middelen) die werkzaamheden verrichten ten behoeve van het eindresultaat.

In Activeren wordt antwoord gegeven op de vraag: Wat ga je doen om het resultaat te maken?

De volgende onderwerpen worden behandeld:

faseren;

activiteiten indelen (verzamelen en groeperen);

plannen (tijdsanalyse en planningstechnieken);

risicoanalyse en – management;

uitbesteding;

inrichting;

begroting.

Diese Produkte könnten Sie auch interessieren:

Quantifiers in Action
Quantifiers in Action
von: Antonio Badia
PDF ebook
128,39 €
Managing and Mining Uncertain Data
Managing and Mining Uncertain Data
von: Charu C. Aggarwal
PDF ebook
128,39 €