Details

A4 Projectmanagement - Aanleveren


A4 Projectmanagement - Aanleveren


Best Practice

von: Rene Hombergen

17,85 €

Verlag: Van Haren Publishing
Format: PDF
Veröffentl.: 14.10.2008
ISBN/EAN: 9789087538521
Sprache: Niederländisch
Anzahl Seiten: 162

DRM-geschütztes eBook, Sie benötigen z.B. Adobe Digital Editions und eine Adobe ID zum Lesen.

Beschreibungen

A4 Projectmanagement is een van de tien projectmanagementmethodes die worden vergeleken in de uitgave Wegwijzer voor methoden bij Projectmanagement. A4 onderscheidt zich vooral door de eenvoud en heldere structuur.

A4 Projectmanagement is bestemd voor iedereen die op zoek is naar een bewezen, methodische aanpak voor projectmanagement. A4 onderscheidt zich van andere projectmanagementmethodes door de grote eenvoud en daardoor de goede toegankelijkheid.

Er zijn vijf boeken over de methode A4 projectmanagement: een handzame Management Guide die de gehele methode beschrijft en de methode in vier delen. In de vier methodeboeken worden de afzonderlijke stappen in de A4 projectmanagementmethode nader uitgewerkt en concreet gemaakt:

A4-Aanleveren – Aanleveren van het projectresultaat

A4-Activeren – Activeren van de projectwerkzaamheden

A4-Afwegen – Afwegen van de voortgang van het project

A4-Afronden – Afronden van het project

Ieder van deze vier methodedelen geeft een verdieping van de methode A4, per kwadrant. De technieken van elk kwadrant worden gedetailleerd beschreven en aan het slot van ieder methodedeel is een sjabloon (template) opgenomen die een snelle opstap biedt naar directe toepassing in de praktijk.

In de vier methodedelen worden de best practices van de toepassing van A4 projectmanagement beschreven; de Management Guide geeft de theoretische grondslagen van de methode. Ook is er het deel A4-Afstemmen waarin de verbindingen van het projectresultaat met de omgeving centraal staat.

Over dit deel: A4 Projectmanagement – Aanleveren

In dit deel wordt de eerste fase van de methode beschreven. A4=Aanleveren gaat in op de voorbereiding van het projectresultaat dat in de toekomst opgeleverd gaat worden.

In Aanleveren worden de volgende activiteiten verricht:

benoemen van opdrachtnemer en opdrachtgever;

bepalen van huidige en toekomstige situatie (Ist-Soll-verkenning);

vaststellen van de bijdrage van het projectresultaat aan de bedrijfsdoelen;

afbakenen en specificeren van projectresultaat;

onderzoek naar de haalbaarheid van het resultaat;

onderkennen van acceptanten;

schatten van de kosten;

afsluiten van een overeenkomst met opdrachtgever;

organiseren van een kick-off meeting.

Diese Produkte könnten Sie auch interessieren:

Quantifiers in Action
Quantifiers in Action
von: Antonio Badia
PDF ebook
128,39 €
Managing and Mining Uncertain Data
Managing and Mining Uncertain Data
von: Charu C. Aggarwal
PDF ebook
128,39 €